Мој живот. Мое осигурување.
cen_lef_border
     
 


Добродојдовте на страната за електронско полисирање на Еуролинк Осигурување АД Скопје.
Внесете ги Вашето корисничко име и лозинка.
Пред да ја внесете лозинката проверете дали на тастатурата Ви е притиснато копчето Caps Lock, а во исто време и мултијазичната поддршка е поставена на 'English'. Барањата кој вашиот систем не ги исполнува се означени со црвенo.
           НАПОМЕНА: Ако три пати едноподруго погрешно ја внесете Вашата лозинка, пристапот на страната ќе биде оневозможен 10 минути
           НАПОМЕНА: Ако не се одјавите од страната од полето Одјави се , пристапот на страната ќе биде оневозможен 10 минути
           НАПОМЕНА: Апликацијата е неактивна во период од 00:00 часот до 04:00 часот

 
     
     
  Корисник
  Лозинка  
   
   
Powered By EuroNetCom